Go to product list

See details


เว็บบอร์ด

  • FAQ
  • Product Q&A

ค้นหาสินค้า

Search search

ค้นหารายละเอียด

ศูนย์บริการลูกค้า

  • โทรศัพท์02-010-7632
  • แฟกซ์02-010-7632
  • เวลา09:00 ~ 17:00

 

1.
การเตรียมเครื่องมือ

แท็บเล็ตทำน้ำให้บริสุทธิ์ (aquatabs)

ไขควง        ผ้าขนหนูสะอาด

ขวดน้ำ        ถุงมือไวนิล

2.

ถอดปลั๊กไฟออก

3.

ตัดน้ำประปา

4.

กรณีที่จะเปิดด้านบน
คลายเกลียวที่ด้านหลังของเครื่อง

5.

เปิดด้านบน

6.

เปิดฝาถังน้ำำ

7.

ใส่แท็บเล็ตทำน้ำให้บริสุทธิ์ (aquatabs) ลงในถังน้ำ แล้วรอประมาณ 5 นาที

8.

เช็ดทำความสะอาดด้านในของถัง
ด้วยผ้าขนหนูสะอาด

9.

① ระบายน้ำเย็นในถังน้ำ
② เติมน้ำใส่ถังใหม่แล้ว
③ ระบายน้ำออกทั้งหมด

ทำการระบายน้ำซ้ำ 3-4 ครั้ง

10.

เปิดน้ำประปา
(ใช้เวลาหลายนาทีเพื่อเติมน้ำในถัง)

11.

ระบายน้ำร้อนในถังน้ำทั้งหมด หากมีกลิ่นของยาฆ่าเชื้อให้ระบายน้ำนี้อีกครั้งหนึ่ง

12.

ปิดฝาของถังน้ำ

13.

ปิดฝาด้านบน

14.

ใส่สกรูที่ด้านหลังของเครื่องกรอง่

15.

เปิดแหล่งจ่ายไฟ

Cart 0ea